Portal międzynarodowych staży EUNICE

Ten portal internetowy ma na celu zapewnienie studentom (studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych), ze wszystkich Uniwersytetów nalężących do sojuszu EUNICE, międzysektorowych oraz interdyscyplinarnych/multidyscyplinarnych staży, wykorzystując podobieństwa i różnorodność uczelni partnerskich EUNICE. Kolejnym celem są uczniowie szkół średnich oraz wprowadzenie ich w kontekst współpracy akademicko-biznesowej, wzbudzenie zainteresowania rekrutacją na uczelnię, zarówno na poziomie lokalnym oraz sieciowym, zgodnie ze strategicznym spojrzeniem Uniwersytetów Europejskich.

Możliwość na:

  • Wspólny międzynarodowy staż koordynowany na sieciowym poziomie, który będzie promował wielokulturowe, wielojęzyczne doświadczenie zawodowe
  • Dla studentów: zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładach w firmach zlokalizowanych w Europie
  • Dla przedsiębiorców: narzędzie/wizytówka do inwestowania w przyszłych specjalistów/pracowników

WAŻNA UWAGA: 

Wszystkie wyjazdy na staż będą regulowane w ramach programu stażowego Erasmus+ i/lub lokalnych programów mobilności na każdym partnerskim uniwersytecie EUNICE. W celu realizacji mobilności zachęca się stażystów do kontaktu z biurami Erasmusa na swoich Uczelniach.

PRZEJDŹ DO WYUKIWARKI STAŻY